UUDISED
 
 

UUDISED

  • Põhja-Harju Koostöökogu kinnitas 22.aprilli üldkoosolekul uue perioodi strateegia 2015-2020. Jõelähtme, Viimsi ja Rae piirkonna maaelu toetamise eesmärgil on koostatud strateegia, mis on suunatud teenuste arendamisele, kogukondade koostöö parandamisele ning elukeskkonna väärtustamisele eesmärgiga rõhutada piirkonna looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning väärtust hea elukeskkonnana. Horisontaalselt toetatakse siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamist, koostöövõrgustike arendamist erinevatel tasemetel, keskkonnasäästlikkust, eripära väljaarendamist ning uuenduslikkust. Vastavalt eesmärkidele on avanevates taotlusvoorudes avatud neli meedet:  kohaliku ettevõtluse arendamine;  kogukondade aktiviseerimine ja sidusus;   elukeskkonna väärtustamine;  siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine. Starteegia esitatakse PRIA-le kinnitamiseks ning uus määrus, mis sätestab nõudmised ja tingimused toetuste saamiseks, peaks jõustuma augustikuus.  Esimese taotlusvooru avanemist võib oodata 2016.aasta alguses.
    Strateegia koostamine algas juba 2013.aasta lõpus - pika aja jooksul on toimunud kaasamisseminare, töörühmade koosolekuid, avalikke koosolekuid, mõttetalguid ja arupidamisi, kus osales kokku üle 300 inimese. Stateegia koostamisel oli abiks ja toeks OÜ Cumulus Consulting ekspert Mihkel Laan.
    Põhja-Harju Koostöökogu tänab kõikki abiks olnud inimesi, kes oma aja ja mõtetega on panustanud uue stateegia koostamisse.
  • Huvitavat, värsket ja vajalikk informatsiooni Euroopa maaeluvõrgustiku ja ka Leader programmi tuleviku osas leiate maainfokeskuse kodulehe Võrgukirja iga kuu uues numbris.  
  • HEAK jagab infot koolituste ja rahastusvõimaluste kohta - infoleht. Huvi  ja täpsema info saamiseks ava HEAKi koduleht  www.heak.ee

 

 

Alammenüü

 
Põhja-Harju Koostöökogu